Indien u vóór accoordverklaring (onderaan aanmeldformulier) de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement wilt lezen,

klik dan hier voor de Statuten en hier voor het Huishoudelijk reglement.