De grutto dreigt te verdwijnen uit het Groene Hart